Kentucky at War: Desert Storm

Kentucky at War: Desert Storm

Kentucky veterans recount their experiences in the Gulf War conflict.

Show all past Kentucky at War: Desert Storm episodes.

Upcoming Schedule

Kentucky at War: Desert Storm

53:45 | #0

  • KETKY: Saturday, October 20 at 7:00 PM ET / Saturday, October 20 at 6:00 PM CT